T1:41


(Rubrik:)
Hubbo sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Nääss är skattegård,                     16 1/2 öressland.
B.  Utsäde,                                         18 tunnor.
C.  Utsäde,                                         19 tunnor.
D.  Hårdwalss eng godh, höö               58 lass.
E.  Godh hårdwalss eng,                      63 lass.
     Tarfueskog till nödtorften.
     Muulbeet tämmelig godh.
     Timber och näfuerskog och basteskog,   0.
     Miöl och sågequarn,                               0.
     Fiske wattn,                                           0.
     Denne by hafuer een utjord i Ane-
     sta i Romfartuna sochn,         3 1/2 öressland.
     Anesta fins i Nörbo1 heredtz bookz, 97 folio.


(Karttext:)
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Lind.
Godh hård-walss eng.
Leer jord.
Leer jord.
Ler jord.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för Norbo?