T1:42-3


(Rubrik:)
Sienda heradt,    Hubbo sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Mälby, gårdar                           3 frälsse.
     1.
     2.
     3.
B.  Utsäde,                              35 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                              45 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                33 lass af gott slagh.
E.  Godh hårdwalss eng, höö        393 lass.
     Skog och muulbete något.  Fiske                  0.
     Sågh och miölquarn intz.


(Karttext:)
Lijsta möter.
Lind m< > skogh.
Leer jord.
Lind.
Igenlagd åker.
Leer jord.
Leer jord.
Söderby egor möta.
Leer jord.
Godh hårdwalss eng.
Lind.
Gryta möter.
Lind.
Leer jord.
Aluesta möter.
Söderby.
Alfuesta möter.
Hårdwalss eng.
Qw<  >rga egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.