T1:44


(Rubrik:) Siende heradt


            Notarum Explicatio

A.        Gryta är skattegård en     11 örß land
B.        Vtsäde                            8 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                           10 tunnor
D.        Hård walß eng, höö                90 laß
E.        Godh hård walß eng, höö       78 laß
F.        Vtsäde                            7 tunnor
G.        Vtsäde                            5 tunnor
            Godh muulbeet och tarfueskog.
            Timber och näfuerskog                    0
            Fiske wattn och humblegård            0
            Såge och miölquarn                         0
            Denne by hafuer vtjord i Lijsta, fol. 40, och är frälße,
            och är samma vtjord                4 öre
            Swedieskog någott.

(Karttext:)

Nääß möter
Leer jord
Hård walß eng.
Leer jord
Hård walß eng.
Gryta skogz egor möta.
Leer jord
Leer jord
Scala ulnarum.