T1:45


(Rubrik:)
Hubbo sochn.


       Notarum explicatio.

A.  Söderby äre gårdar,                 3.
     1.  Är cronegård,                8 öressland.
     2.  Är frälsse,                      8 öressland.
     3.  Är frälsse,                      6 öressland.
B.  Utsäde,                              37 tunnor.
C.  Utsäde,                              39 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                10 lass.
E.  Enges haga till cronegården,      5 lass.
F.  Torpet, lyder till cronegården, utsäde  2 1/2 tunnor.
G.  Godh hårdwalss eng, höö        105 lass.
H.  Betess haga till cronegården, doger till åker och eng.
I.   Godh myrwalss eng till cronegården,  25 lass.
     Wedh, gärssell och stöörskog till nödtorften.
     Såssom och muulbete.
     Timber och näfuerskog och basteskogh,    0.
     Sågh, miölquarn och fiske,                         0.


       Specialis explicatio.

1.  Cronegården, utsår åhrligen             13 1/2 tunnor.
2.  Frälssegården,                                 13 1/2 tunnor.
3.  Frälssegård,                                     11 tunnor.
     Cronegården hafuer höö åhrligen,      47 lass.
11. Frälssegården,                                 47 lass.
22. Frälssegården, höö                          36 lass.


(Karttext:)
Mälby egor möta.
Lind.
Skog enges haga till cronegården.
Frälsse engiarna möta.
Hafre jord.
Igen-lagd åker.
Beetess haga till cronegården.
Godh myreng till cronegården.
Hård-walss eng.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Detta torpet lyder till cronegården.
Hafre jord.
Godh hårdwalss eng.
Mälby möter.
Mälby egor möta.


_____________________
1Fel för 2?
2Fel för 3?