T1:46-7


(Rubrik:)
Siende heradt,   Hubbo sochn.


       Notarum explicatio.

A.  Alfuesta är gårdar,          6.
     1.  Är cronegård,             5 öre.
     2.  Är frälsse,                   5 öre.
     3.  Är frälsse,                   5 öre.
     4.  Är frälsse,                   5 öre.
     5.  Är frälsse,                   5 öre.
     6.  Är frälsse,                   5 öre.
B.  Utsäde,                           50 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                           51 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö         118 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö          44 lass.
F.  Utsäde,                            5 1/8 tunnor.
     Hörer till Prästebolet.
G.  Utsäde,                            13 1/2 tunnor.
     Hörer till Prästebolet.
H.  Utsäde,                             2 3/4 tunnor.
     Hörer till Prästebolet.
I.   Utsäde,                              2 1/2 tunnor.
     Hörer till Klåkargården.
K.  Hårdwalss eng, höö           13 1/2 lass.
     Hörer till Prästegården
L.  Eng till Prästegården,            8 lass.
     Skog och muulbet till nödtorften
     af allehanda slagz tarfueskog.
     Miöl och sågequarn,                  0.
     Fiske och humblegårdar,            0.
+.  Hubbo kyrkia.


      Specialis explicatio.

1.  Cronegården, utsäde             8 1/2 tunnor.
2.  Frälssegården,                       8 1/2 tunnor.
3.  Frälsse,                                 8 1/2 tunnor.
4.  Frälsse,                                 8 1/2 tunnor.
5.  Frälsse,                                 8 1/2 tunnor.
6.  Frälsse,                                 8 1/2 tunnor.
Cronegården, höö                        27 lass.
Frälssegårdarna, huardera lika
mykit.
Till Prästebolet i Hubbo fins en gård i
Jädra, folio 48 och är samma gård 6 öresland.


(Karttext:)
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Eng.
Leer jord.
Eng.
Hårdwalss eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.