T1:48


(Rubrik:)
Hubbo sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Jädra, gårdar                    3.
     1.  Är skattegård, köpt till Capittelet i
     Wästerååss, och är                          9 öressland.
     2.  Är cronegård,                             3 öressland.
     3.  Hörer till Hubbo Prästebord,       6 öressland.
B.  Gärdet, utsäde                                24 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde,                               21 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                        126 lass.
     Wedebrand, gärssell och stöör skog, såssom
     och muulbeet till nödtorften.
     Timber, näfuerskog något litet.
     Såg och miölquarn intz.
     Fiske och humblegård,                   0.


      Specialis explicatio.

1.  Skattegården, åhrligit utsäde,           10 1/2 tunnor.
2.  Cronegården utsäde,                        4 3/4 tunnor.
3.  Hörer till Prästebolet,                       7 1/2 tunnor.
Skattegården hafuer höö,                       54 lass.
Cronegården,                                        30 lass.
Prästebolet,                                           42 lass.


(Karttext:)
Qwistberga egor möta.
Alfuesta egor möta.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Lind med skog ibland.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Lind.