T1:49


(Rubrik:)
Hubbo sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Flåksta, cronegårdar                2.
     1.  Är                                      5 öressland.
     2.  Är och                                5 öressland.
B.  Utsäde,                                   20 tunnor.
C.  Utsäde,                                   18 tunnor.
D.  Utsäde,                                    2 1/4 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö                  43 lass.
     Timberskog, näfuer och basteskog,    0.
     Annan nödtorftig skog till nödtorften.
     Elak muulbeet.
     Sågh och miölquarn,                          0.
     Fiskewattn och humblegårdar,           0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, ahrligit1 utsäde                10 1/8 tunnor.
2.  Gården, utsäde                            10 1/8 tunnor.
Höö till första gården,                        21 1/2 lass.
Höö till andra gården                         21 1/2 lass.


(Karttext:)
Myklinge egor möta.
Lind.
Ör jord.
Leer jord.
Lind, doger till åker.
Swart mylla.
Lind.
Ör jord.
Leer jord.
Tränhammar egor möta.
Sittringe egor möta.
Hårdwalss eng med myrwall ibland, intz synnerlig godh.

_________________
1Fel för åhrligit.