T1:50-1


(Rubrik:)
Siende heradt,   Hubbo sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Tränhammar, gårdar                         5.
     1.  Är skattegård,                          9 öressland.
     2.  Är frälsse,                                6 öressland.
     3.  Är crone,                                 4 öressland.
     4.  Är crone,                                 4 öressland.
     5.  Är crone,                                 4 öressland.
     Timber, wedh, gärssell och stöörskog till fyllest.
     Godh muulbeet.  Näfuer och basteskog,     0.
     Sågh, miölquarn och fiske,                          0.
B.  Utsäde,                                             45 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                             41 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                           111 lass.


      Specialis explicatio.

1.  Skattegården, åhrligt utsäde                 14 1/16 tunnor.
2.  Frälssegård,                                         11 1/16 tunnor.
3.  Cronegård,                                           9 1/16 tunnor.
4.  Cronegård,                                           9 1/16 tunnor.
Skattegårdens, höö                                      40 lass.
Frälssegården,                                             25 lass.
1. Cronegården,                                          23 lass.
2. Cronegården,                                          23 lass.


(Karttext:)
Flockesta möter.
Lind.
Igen-lagd åker.
Hafre jord.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Sittringe egor möta.
Lind med skog.
Leer jord.
Leer jord.
Lind med skog.              
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Lind medh skogh.
Aberg< > egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.