T1:52


(Rubrik:)
Siende heradt,   Balunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Mallma i Balundz sochn, är crone.
B.  Utsäde,                                  15 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                  15 3/4 tunnor.
D.  Hård och myrwalss eng, höö   132 lass.
E.  Beetesshaga, doger till eng allenast.
F.  Torpet, utsäde,                        1 tunnor.
G.  Utsäde,                                   1 1/8 tunnor.
H.  Måssewallss eng, höö              21 lass.
I.   Beetesshaga, doger till eng.
     Skog och muulbeet till nödtorften.
     Sågh och miölquarn,                      0.
     Fiskewatn,                                    0.


(Karttext:)
Jädra i Hubbo sochn möter.
Haga.
Måssewalss eng, lyder till torpet.
Här möter Jädra i Balundz sochn.
Godh myre-walss eng.
Beetess haga.
Leer jord.
Store hede skogen möter.
Lind.
Lind.
Hårdwalss eng, medell-måtig godh.
Lind.
Seen jord.
Leer jord.
Lätt jord.
Lind med små skog ibland.
Präst egorne i Balunda möta.