T1:53


(Rubrik:)
Siende heradt,   Balunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Söderby, gårdar                2.
     1.  Är skattegård,               25 öressland.
     2.  Är cronegård,                9 öressland.
     och köpt till frälsse.
B.  Utsäde,                              28 1/4 tunnor.
C.  Utsäde,                              28 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö            45 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö             30 lass.
     Tarfueskog till nödtorften och mulbet.
     Timber, näfuer och basteskog,      0.
     Sågh och miölquarn,                     0.
     Fiske och humblegård,                  0.


      Specialis explicatio.

1.  Skattegården hafuer utsäde,        17 1/16 tunnor.
2.  Cronegården,                              11 1/16 tunnor.
Skattegården, hafuer höö    48 lass.
Cronegården, hafuer höö    27 lass.


(Karttext:)
Lätt jord.
Hård-walss eng.
Lätt jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.