T1:54-5


Siende heradt,  Balunda sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Bärga är gårdar,            3.
     1.  Är skattegård,           6 öressland.
     2.  Är cronegård,            7 öressland.
     3.  Är frälssegård,           5 öressland.
     Än frälsse utjord,            2 öressland.
     Både i åker och eng.
B.  Utsäde,                          28 tunnor.
C.  Utsäde,                          12 1/2 tunnor.
D.  Utsäde,                          22 1/2 tunnor.
E.  Myrwalss eng, höö                 24 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö                12 lass.
G.  Hårdwalss eng, höö                 7 lass.
     Skogh och muulbete litet.
     Sågh och miölquarn,                  0.
     Fiske och humblegårdar,            0.


      Specialis explicatio.

1.  Skattegården, åhrligt utsäde      8 7/8 tunnor.
2.  Cronegården,                           9 7/8 tunnor.
3.  Frälssegården,                          7 7/8 tunnor.
Frälsse utjorden                             4 7/8 tunnor.
Höö till skattegården,                    12 1/4 lass.
Höö till cronegården,                     14 1/4 lass.
Höö till frälssegården,                    10 1/4 lass.
Till frälsse utjorden,                        6 1/4 lass.


      Notarum explicatio.

A.  Hälla, är gårdar                          3.
     1.  Är skattegård,                       11 öressland.
     Uti byn och et torp om,               1 öressland.
     2.  Är frälssegård,                       8 öressland.
     3.  Är och frälsse,                       4 öressland.
     Utjord till Tibbele, folio 62,         3 öressland.  folio 62.
     Både i åker och eng.
     Frälsse utjord till Gryta,               3 öressland.
     Både i åker och eng.
B.  Utsäde,                                       31 tunnor.
C.  Utsäde,                                       18 tunnor.
D.  Utsäde,                                       5 3/4 tunnor.
E.  Torpet, utsäde, hörer till skattegården,  2 3/4 tunnor.
F.  Utsäde,                                        5/8 tunnor.
G.  Hårdwalss eng, höö                  39 lass.
H.  Hårdwalss eng, höö                 180 lass.
     Tarfueskog och muulbeet intz synnerlig godh.
     Timber, näfuer och basteskog,      0.
     Miöl och sågequarn och fiske,       0.
     En liten humblegård till skattegården.


      Specialis explicatio.

1.  Skattegården, åhrligit utsäde,             10 7/8 tunnor.
Förutan torpet som är utsäde,                 2 3/4 tunnor.
2.  Frälssegård, utsäde                            7 3/4 tunnor.
3.  Frälssegård,                                       3 3/4 tunnor.
Utjorden till Tibbela, utsår                       2 3/4 tunnor.  Folio 74.
Frälsse utjord till Gryta, utsår                   2 3/4 tunnor.
Skattegården hafuer höö,                        70 lass.
Frälssegård, höö                                     49 lass.
Frälssegård, höö                                     40 lass.
Tibbbele utjorden, höö                            30  lass.
Frälsse utjorden till Gryta, höö                 30 lass.


(Karttext sid 54:)
Furuby möter.
Lind.
Lätt jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Myrewalss eng.

Bärga.
Hård-walss eng.
Leer jord.
Leer jord.
Hård-walss eng.
Latt1 jord.
Leer jord.
Lind.


(Karttext sid 55:)
Tibbele eng möter.
Hårdwalss eng.
Sand jord.
Iresta sochn och Klinta eng möter.
Sand jord.
Hälla.
Sand jord.
Hårdwalss eng.
Denne beck löper uti mälaren wedh Hessle herregård.

Sand jord.
Lind.

Lind.
Moo jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för Lätt?