T1:56


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Jädra är gårdar                          3.
     1.  Är skattegård,                       8 1/2 öressland.
     2.  Är cronegård,                        6 öressland.
     3.  Är cronegård,                        6 öressland.
B.  Utsäde,                                      26 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                      25 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                    90 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö                    16 lass.
F.  Hårdwalss eng, hörer till Prästegården och Skä-
     leby, höö                                     50 lass.  Folie 57.
G.  Snickare torpet, utsäde               1 5/8 tunnor.
H.  Stubbrögning, höö                      10 lass.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog och swedieskog,   0.
     Sågh och miölquarn, såssom och fiske,                0.
     Humblegårdar,                                                    0.


      Specialis explicatio.

1.  Skattegården, utsår åhrligen     10 1/2 tunnor.
2.  Cronegården, utsår                  7 3/4 tunnor.
3.  Cronegård, utsår                      7 3/4 tunnor.
Skattegården hafuer höö,              46 lass.
1. Cronegården, höö                     30 lass.
2. Cronegården, höö                     30 lass.
Snickare torpet är för sig siälft.


(Karttext:)
Malma egor möta.
Lind.
Obru-kat aker1.
Moo jord.
Lätt jord.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Hårdwalss eng.
Hårdwalss eng till Präst-gården och Skäleby.
Lind.
Moo jord.
__________________
1Fel för åker.