T1:57


(Rubrik:)
Balunda sochn.


       Notarum explicatio.

A.  Prästegården.
B.  Utsäde,                                     12 tunnor.
C.  Utsäde,                                      6 1/8 tunnor.
D.  Wretarna höre till Klockarbordet, äre alle
     tree tillhopa, utsäde,                    5 tunnor.
E.  Hårdwalss eng till Prästegården,  45 lass.
F.  Utsäde,                                       22 tunnor och
     lyder till Skäleby,                         30 lass.
G.  Utsäde,                                      20 1/2 tunnor, lyder
     och till Skäleby.
H.  Hårdwalss eng, till Skäleby,         30 lass.
I.   Skäleby är gårdar 3.
     1.  Är cronegård,                         6 öressland.
     2.  Är och cronegård,                   6 öressland.
         och är gifuen till Prästebordet.
     3.  Är frälssegård.                         5 öressland.
K.  Balundz kyrkia.
     Är ännu een eng som lyder hijt till denne by
     och fins på Jädra chartet folio 56, är 50 lass.
     Skog och muulbeet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskogh,        0.
     Sågh och miölquarn,                         0.
     Fiske och humblegårdar,                  0.

1.  Gården i Skäleby, utsår åhrligen        7 1/2 tunnor.
     Höö der till                                       10 1/2 lass.
2.  Gården, utsäde                                 7 1/2 tunnor.
     Höö                                                  10 1/2 lass.
3.  Frälssegården, utsäde                        6 1/4 tunnor.
     Höö                                                  9 lass.


(Karttext:)
Hårdwalss eng, till Präste-gården allena.

Sand jord.
Sand jord.
Sand jord.
Lind.
Sand jord.
Lind.
Sand jord.
Sand jord.
Lind.
Lind.
Lunda åker möter.
Sand jord.
Sand jord.
Sand jord.
Biörhufda åker möter.
Lind.
Tibbele åker möter.
Hårdwalss eng till Skäleby.
Lind.
Sand jord.
Lind.