T1:58-9


(Rubrik:)
Siende heradt,   Balunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Lunda, är cronegårdar                        2.
     1.  Är 8 öressland.        2.  Är och 8 öressland.
B.  Utsäde,                                        23 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                        20 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng med något skog,    50 lass.
E.  Beetess hag< >  }
F.  Betess haga        }   Doga både till åker och eng.
     Skog och muulbeet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,          0.
     Sågh och miölquarn,                         0.
     Fiske och humblegårdar,                   0.
     Swedieskog något litet.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, åhrligit utsäde                     11 tunnor.
2.  Gården och åhrliget utsäde,              11 tunnor.
     Höö på hwardera gården,                25 lass.


     Notarum explicatio.

G.  Biörhofda, är cronegård 1,               12 öressland.
H.  Utsäde,                                            15 3/4 tunnor.
I.   Utsäde,                                             15 3/4 tunnor.
K.  Hårdwalss eng, höö                          42 lass.
L.  Myrewalss eng, höö                          36 lass.
     Skog och muulbeet till nödtorfften.
      Timber, näfuer och basteskog,            0.
     Såg och miölquarn,                              0.
     Fiske och humblegårdar,                      0.
     Swedieskog något.


(Karttext sid 58:)
Sand jord.
Prästegårdz och Skäleby egor möta.
Sand jord.
Sand jord.
Beetess haga.
Hårdwalss eng med skog.
Beetess haga.
Biörhofda eng möter.


(Karttext sid 59:)
Lunda eng möter.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Lind.
Myrewalss eng.
Tall jord.
Lind.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.