T1:60


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Wrångan, är skattetorp                  1 1/2 öressland.
B.  Utsäde,                                          3 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                         2 3/4 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                       17 lass.
E.  Beetess haga, doger till eng.
     Tarfueskog och muulbeete till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,                   0.
     Sågh och miölquarn,                                  0.
     Fiske och humblegård,                               0.


(Karttext:)
Beetess haga.
Ler jord.
Lind.
Lind.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Lind.
Skälby eng möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.