T1:61


(Rubrik:)
Balunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Lundby, skategårdar             2.
     1.  Är                                  17 1/2 öressland.
     2.  Är                                  15 öressland.
     3.  Cronegård 1,                   4 öressland.
B.  Utsäde,                               33 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                               16 tunnor.
D.  Utsäde,                               15 tunnor.
E.  Utsäde,                                6 1/2 tunnor.
F.  Hårdwalss eng, skäll, höö     35 lass.
G.  Hårdwalss eng, skäll, höö     20 lass.
H.  Myrewalss eng godh, höö     69 lass.
I.   Hårdwalss eng, skäll, höö      16 lass.
K.  Beetess tompt    }   En liten humblegård till
L.  Beetess tompt     }   huardera gården.

M.  Åhrby är gårdar 2, een crone, och den andre frälsse.
     1. Cronegården är 2 öre.    2. Frälssegården 9 öre.
N.  Utsäde,                                  12 1/2 tunnor.
O.  Utsäde,                                  12 tunnor.
P.  Hårdwalss eng intz synnerlig godh,   42 lass.
     Till desse både byar är ganska ringa skog.
     Elak muulbeet.  Intz fiske.  Ingen quarn.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården i Lundby, utsår åhrligen     17 1/4 tunnor.
2.  Skategården, utsår                                14 5/8 tunnor.
3.  Är cronegården, utsår                            3 5/8 tunnor.
     1.  Skategården hafuer, höö                   68 lass.
     2.  Skategården, höö                             57 lass.
     3.  Cronegården,                                   15 lass.
     Et eng fins folio 66 som hörer här till denne by,  15 lass.   Noterat littera  < >.

1.  Cronegården i Åhrby, utsår åhrligen         2 5/8 tunnor.
     Höö der till                                              12 lass.
2.  Frälssegården, utsäde åhrligen                  9 5/8 tunnor.
     Höö der till                                               30 lass.


(Karttext:)
Högeby egor möta.
Lind.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Leer jord.
Sand jord.
Hårdwalss eng, till Åhrby.
Sand jord.
Tompt.
Tompt.
Leer jord.
Tompt.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Till denne by fins een eng folio 66, är 15 lass, noterat littera E.
Hårdwalss eng, skäll.
Myrewalss eng, godh.
Hårdwalss eng, skäll, med skog ibland.