T1:62-3


(Rubrik:)
Siende heradt,   Balunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Tibbele är skattegårdar                        2.
     1.  Är                                             18 öressland.
     2.  Är och                                       18 öressland.
B.  Utsäde                                                46 tunnor.
C.  Utsäde                                                43 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                             30 lass.
     Uti denne eng är een äkerbuut1, utsäde  5/8 tunnor.
E.  Hårdwalss eng godh, höö                      72 lass.
F.  Skarpt engestyket, doger till äker1, kan intz ber-
     gas till höö.
G.  Myrewalss eng godh, höö                      69 lass.
H.  Stubbswedh, kan med tiden doga till eng.
I.   Beetesshaga.    }
K.  Beetesshaga.   }   Doga både till åker och eng.
L.  Beetesshaga.    }
M.  Grääss tompt.
     Tarfueskog till nödtorften.  Timber och näfrskog2,  0.
     Muulbete medellmåtigt.  Baste och swedieskog,     0.
     Humblegårdar, een till hwardera gården.
     Såge och miölquarn intz.
     Nörre gården hafuer utjord i Hälla,  3 öressland.  Folio 54.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, utsår                           22 tunnor.
     Höö till samma gård,                70 1/2 lass.
2.  Gården, utsår                           22 tunnor.
     Höö                                         70 1/2 lass.

Författad år 1652 af
          Johan Åkeson.(Karttext:)
Skäleby möter.
Hafre jord.
Beetess haga.
Sand jord.
Lind.
Sand jord.
Hårdwalss eng, intz synnerlig godh.
Lind.
Tompt.
Lind.
Sand jord.
Beetess haga.
Denne bek kommer ifrå Furuby sochn, utur skogen.
Balundz ååss.
Detta är <  > skarft styke som intz kan slåss, doch doger det likwäl till åker.
Hafre jord.
Högeby möter.
Hårdwalss eng, godh.
Myre eng.
Stubbswed.
Hårdwalss eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för åker.
2Fel för näferskog.