T1:64


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Högeby, skattegård een,                  10 öressland.
B.  Utsäde,                                            19 tunnor.
C.  Utsäde,                                            15 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                          27 lass.
     Tarfueskog till nödtorften.
     Elak muulbeet.  Ingen timberskog.
     Näfuerskog och basteskog,                 0.
     Humblegård om                                  50 stänger.
     Sågh och miölquarn,                            0.

Författad år 1652 af
   Johan Åkeson.


(Karttext:)
Tibbele möter.
Sand jord.
Lind.
Sand jord.
Hårdwalss eng, medellmåtig.
Sand jord.
Beetess haga.
Lundby möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.