T1:65


(Rubrik:)
Balunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Myrby, är cronegårdar           4.
     1.  Är                                 5 1/2 öre.
     2.  Är                                 5 1/2 öre.
     3.  Är                                 5 1/2 öre.
     4.  Är                                 5 1/2 öre.
B.  Utsäde,                             30 tunnor.
C.  Utsäde,                             31 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö             20 lass.
E.  Godh hårdwalss eng,           144 lass.
F.  Beetesshaga    }
G.  Beetesshaga    }    doga både till åker
H.  Beetesshaga    }    och eng.
I.   Beetesshaga     }
     Tarfueskog och muulbeet till
     nödtorften.   Swedieskog något.
     Timber, näfuer och basteskog,       0.
     Såge och miölquarn,                      0.
     Fiskewatn,                                    0.
     Humblegårdar,                              0.


      Specialis explicatio.

<1>. Utsår åhrligen                     7 5/8 tunnor.
<2>. Utsår                                  7 5/8 tunnor.
<3>. Utsår                                  7 5/8 tunnor.
4.     Utsår                                  7 5/8 tunnor.


<1>. Gården, åhrligit utsäde          7 5/8 tunnor.
<2>. Gården, utsår                       7 5/8 tunnor.
<3>. Gården,                                7 5/8 tunnor.
4.    Gården                                   7 5/8 tunnor.
1.  Gården hafuer höö,                      41 lass.
2.  Gården,                                       41 lass.
3.  Gården,                                       41 lass.
4.  Gården,                                       41 lass.


(Karttext:)
Beetesshaga.
Hårdwalss eng, skog ibland.
Beetesshaga.
Lät jord.
Beetesshaga.
Lind.
Beetesshaga.
Sand jord.
Sand jord.
Godh hård-walss eng.
Furuby eng möta.
Sand jord.
Sand jord.
Tuna möter, är frälsse.