T1:66


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Långeby, är gårdar             5.
     1.  Är cronegård,                5 1/2 öre.
     2.  Är cronegård,                5 1/2 öre.
     3.  Är cronegård,                5 1/2 öre.
     4.  Är cronegård,                5 1/2 öre.
     5.  Är frälssegård,               7 1/2 öre.
B.  Utsäde,                              39 tunnor.
C.  Utsäde,                              42 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö            99 lass.
     Tarfueskog och muulbet till nöd-
     torften.
     Timber, näfuer och basteskog,       0.
     Sågh och miölquarn,                      0.
     Fiske och humblegårdar,                0.
E.  Hårdwalss eng, hörer till Lundby, höö  15 lass.
     folio 61.


      Specialis explicatio.

1.  Cronegården hafuer åhrligt utsäde,    7 3/16 tunnor.
2.  Cronegården,                                   7 3/16 tunnor.
3.  Cronegården, utsår                           7 3/16 tunnor.
4.  Cronegården,                                    7 3/16 tunnor.
5.  Är frälssegården, utsår                       12 tunnor.
Höö till den första gården,                       17 lass.
2.  Gården, höö                                      17 lass.
3.  Gården, höö                                      17 lass.
4.  Gården, höö                                      17 lass.
5.  Frälssegården, höö                             31 lass.


(Karttext:)
Tuna möter, är frälsse.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Denne bek löper ut åt Hessle och ut i siöön.
Sand jord.
Lind.
Närlunda egor möta.

Denne beck löper åt Ingeberga och åt Furuby.
Hårdwalss eng.