T1:67


(Rubrik:)
Balunda sochn.


      Notarum explicatio.

F.  Närlunda, gårdar                      2.
     1.  Är skattegård,                    13 1/2 öre.
     2.  Är cronegård,                     8 öre.
G.  Utsäde,                                  24 3/4 tunnor.
H.  Utsäde,                                  25 1/2 tunnor.
I.   Hårdwalss eng, höö                40 lass.
K.  Myr eng, höö                         33 lass.
L.  Beetesshaga, doger till eng.
     Tarfueskog och muulbet till nödtoften.
     Timber, näfuer och basteskog,        0.
     Sågh och miölquarn,                       0.
     Humblegårdar,                               0.
     Swedieskog något.


      Explicatio specialis.

1.  Skattegårdens åhrlige utsäde,     15 1/8 tunnor.
2.  Cronegårdens utsäde,                10 tunnor.
     Skattegårdens höö, är                44 lass.
     Cronegårdens höö, är                29 lass. 


(Karttext:)
Långeby åker möter.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Långby1.   
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Haga.
Tibble1.  
Lind.
Beetess haga.
Hårdwalss eng med något skog ibland.
Myrwalss eng.
Frälsse möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Blyerts, modern stil.