T1:68


(Rubrik:)
Siende heradt,  Balunda sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Jngeberga, skattegård                  20 öre.
B.  Utsäde,                                       36 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                       43 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, godh,                  33 lass.
E.  Hårdwalss eng, godh,                   200 lass.
     Tarfueskog och muulbet till nöd-
     torften.
     Timber, näfuer och basteskog,          0.
     Sågh och miölquarn,                         0.
     Fiskewattn,                                      0.
     Humblegård, 1 om                          200 stänger.


(Karttext:)
Lind.
Lätt jord.
Hårdwalss eng, godh.
Myrby egor möta.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Hafre jord.
Lind.
Obrukat åker.
Hårdwalss eng, godh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.