T1:73


(Rubrik:)
Sianda1 heradt,  Tilberga sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Bägeby, är skattegårdar               2.
     1.  Är                                      14 öressland.
     2.  Är och                                14 öressland.
B.  Utsäde,                                   20 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                   25 1/2 tunnor.
D.  Utsäde,                                   14 1/2 tunnor.
E.  Utsäde,                                    28 tunnor.
F.  Godh hårdwalss eng, höö          95 lass.
     Godh skog och muulbeet.
     Såg och miölquarn,                     0.
     Fiske och humblegårdar,             0.
G.  Tompt.
     Timber, näfuer, basteskog och swedieskog
     till nödtorften.


      Explicatio specialis.

1.  Skattegårdens utsäde,             22 1/8 tunnor.
2.  Skattegårdens utsäde,             22 1/8 tunnor.
1.  Gården hafuer hoo2,                      47 1/2 lass.
2.  Hafuer och                                    47 1/2 lass.


(Karttext:)
Denne compass duger öfwer heele Tilleberga sohn.
Suagh jord.
Suagh jord.
Lind.
Suagh jord.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Denne beck kom-mer utur skogen och löper in uti åsn som kommer ifrå Ääss i Romfertuna sochn.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Lööt.
Hårdwalss eng, godh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________________
1Fel för Sienda?
2Fel för höö.