T1:74


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Hälleby, är gårdar                 3.
     1.  Är skatte,                  18 öressland.
     2.  Är frälsse.
     3.  Är och frälsse.
B.  Utsäde,                           31 tunnor.
C.  Utsäde,                           8 1/2 tunnor.
D.  Utsäde,                           3 tunnor.
     Hörer till östergården, frälsse.
E.  Utsäde,                            14 tunnor.
F.  Utsäde,                            13 tunnor.
     Hörer till östergården, frälsse.
G.  Utsäde,                             6 tunnor.
     Och hörer till skattegården al-
     lena.
H.  Utsäde,                              7 1/2 tunnor.
     Hörer och till skattegården allena.
I.   God hårdwalss eng,            48 lass.         Uti I hafuer skattegård   8 öre,
K.  Godh hårdwalss eng,          13 lass.          och frälsse                  12 öre.
     Hörer till öster frälssegården.
L.  God hårdwalss eng,             25 lass.
     Hörer till skattegården allena.


(Fortsättning av beskrivning på sid 75:)
     Notarum explicatio.

M.  God hårdwalss eng,          21 lass.
N.  Myreng,                            18 lass.
     Hörer till skattegården
     allena.
     Uti B hafuer skattegarde1,
     8 öre.  Frälssegården,   12 öre.
     Uti C hafuer skattegåren
     8 öre.  Frälssegården,  12 öre.
     Godh timber, näfuer och swe-
     dieskog.  Godh muulbeet.
     Sågh, miölquarn och fiske,    0.
     Humblegårdar,                     0.


(Karttext:)
Myr-eng.

Ler jord.
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng, godh.
Leer jord.
Bägeby egor möta.
Leer jord.
Hårdwalss eng, godh.
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng, godh.
Leer jord.
Godh hård-walss eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________________
1Fel för skattegården.