T1:75


(Rubrik:)
Tileberga sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Backa, är skattegård,       13 öressland.
B.  Utsäde,                        16 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                        19 1/4 tunnor.
D.  Utsäde,                         2 7/8 tunnor.
E.  Godh hårdwalss eng,      16 lass.
F.  God hårdwalss eng, höö  34 lass.
G.  Beetess haga, doger till eng.
     Godh skog och muulbeet.
     Såg och miölquarn,             0.
     Fiskewattn,                        0.
     Humblegård,                      0.


     Explicatio specialis.
(Saknar text:)


(Karttext:)
Hälleby möter.
Betzhaga.
Lind.
Leer jord.
Hårdwalss ängh, godh.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Källberga egor möta.
Hårdwalss eng, ängh godh.