T1:76


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Myklinge, är gårdar                              3.
     1.  Är cronegård,                             6 öressland.
     2.  Är frälsse,                                   4 öressland.
     3.  Är frälsse,                                   4 öressland.
B.  Utsäde,                                           25 tunnor.
C.  Utsäde,                                           30 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, medellmåttig, hoo1   100 lass.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Timber och näfuerskog och basteskog,  0.
     Sågh och miölquarn,                              0.
     Fiske och humblegårdar,                       0.
     Swedieskog någott.


      Specialis explicatio.

1.  Cronegården, utsår          10 1/2 tunnor.
2.  Frälssegården, utsår          8 1/2 tunnor.
3.  Frälssegården, utsår          8 1/2 tunnor.
Höö till cronegården,              37 1/2 lass.
1.  Frälssegården,                   31 1/4 lass.
2.  Frälssegården,                   31 1/4 lass.


(Karttext:)
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss eng, medell måttig.
Hårdwalss engh, skarp.
Leer jord.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för höö.