T1:78-9


(Rubrik:)
Siende heradt,   Tileberga sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Tilleberga by, gårdar              3.
     1.  Är Prästegården,           6 öressland.
     2.  Är cronegård,                6 öressland.
     3.  Är cronegård,                6 öressland,
B.  Utsäde,                              37 1/8 tunnor.
C.  Utsäde,                              43 tunnor.
D.  Utsäde,                               7/8 tunnor.
E.  Utsäde,                                3/4 tunnor.
F.  Hårdwalss eng, höö             18 lass.
G.  Myrwalss eng, höö              120 lass.
H.  Hårdwalss eng, höö             102 lass.
I.   Hårdwalss eng, höö              12 lass.
K.  Beetesshaga }
L.  Beetesshaga  }   Doga till åker och eng.
M.  Utsäde,                                16 tunnor.
N.  Betesshaga, doger till eng och åker.
O.  Utsäde,                                 1 1/8 tunnor.
P.  Utsäde,                                  1/2 tunnor.
     Tarfueskog och muulbet elak.
     Timber, näfuer och basteskog,    0.
     Sågh och miölquarn,                   0.
     Humblegårdar och fiske,             0.


      Explicatio specialis.

1.  Prästegårdz hemanet, utsår        13 5/8 tunnor.
2.  Cronegården, utsår                    13 5/8 tunnor.
3.  Cronegården, utsår                    13 5/8 tunnor.
Höö till hwardera gården,                74 lass.
M.  Hörer till Prästegården allena.
N.  Hörer till klåkaren.
O.  }
P.  }  Höre till klåkaren.


(Karttext:)
Ääss egor i Rom-fertuna sochn möta.
Reebro egor möta och är frälsse.
Myrwald , godh.
Godh hårdwald.
Heenssberga egor möta, är frälsse.
Betzhaga.
Betzhaga.
Leer jord.
Leer jord.
Engh.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Betzhaga.


(Under skalan:)
Scala ulnarum