T1:8-9


(Sid 8, tom sida:)


(Sid 9:)
(Rubrik:)
Siende heradt,  Kärbo sochn.

Notarum explicatio.

A.  Skemsta är gårdar               2.
      1. Är skattegård,             16 öressland.
      2. Är frälssegård,             6 örssland.
B.  Utsäde,                           30 tunnor.
C.  Utsäde,                           21 tunnor.
D.  Utsäde,                           11 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö         39 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö         45 lass.
G.  Beetesshaga.
H.  Beetesshaga.
I.   Beetesshaga.
     Tarfueskog och muulebet till nödtorten.
     Timber, näfuer och basteskog,      0.
     Sågh och miölquarn,                     0.
     Fiske och humblegårdar,               0.


         Specialis explicatio.

1.  Är skattegården, utsäde åhrligt,     22 tunnor.
2.  Är frälssegården, utsäde                 9 tunnor.
Skategården hafuer höö                      66 lass.
Frälssegården, höö                             27 lass.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Karttext:)
Betess haga.
Hafre jord.
Haga.
Betess haga.
Leer jord.
Leer jord.
Hård walss eng.
Leer jord.
Lind.
Törneby egor möta.
Leer jord.
Hårdwalss eng.