T1:80


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Källewijken, et skattetorp och
     ligger i teegskijfte med Össby och
     är                                         3 öressland.
B.  Össby, är cronegård             6 öressland.
C.  Utsäde,                                21 tunnor.
D.  Utsäde,                                21 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö              38 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö              16 lass.
     Tarfueskog och muulbet till
     nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,    0.
     Sågh och miölquarn,                   0.
     Humblegårdar,                           0.


     Specialis explicatio.

Torparen, utsår åhrligen            7 1/2 tunnor.
Össby, cronegården, utsår        13 1/2 tunnor.
Torparen hafuer höö,                19 lass.
Össby hafuer,                           31 lass.


(Karttext:)
Hårdwalss engh.
Tilleberga byss egor möta.
Leer jord.
Skarp hårdwalss engh.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Kellewiken.
Grän1 jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för grun?