T1:81


(Rubrik:)
Tileberga sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Nibbele, är cronegård              16 öressland.
B.  Utsäde,                                    24 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                    25 tunnor.
D.  Hård och myrwalss eng, höö    42 lass.
E.  Utsäde,                                    2 1/8 tunnor.
F.  Beetesshaga, doger till åker och eng.
     Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,          0.
     Fiske till nödtorften.


(Kartext:)
Myr engh.
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Betzhaga.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Lind.