T1:82-3


(Rubrik:)
Siende heradt,   Tileberga sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Aberga, är skattegårdar              2.
     1.  Är                                       10 öressland.
     2.  Är och                                 10 öressland.
B.  Utsäde,                                    35 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                    32 1/2 tunnor.
D.  Myreng, höö                            69 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö                  93 lass.
F.  Beetesshaga  }
G.  Beetesshaga  }  Doga till eng.
H.  Lind uti gärdet B,                       8 tunnor.
     Räntar höö,                                24 lass.
     Muulbeet och tarfueskog till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,             0.
     Sågh och miölquarn,                            0.
     Humblegårdar,                                    0.


      Specialis explicatio.

1.  Skattegården, utsår åhrligen             17 tunnor.
2.  Skattegården, utsår                         17 tunnor.
Höö till hwardera gården,                     81 lass.


(Karttext:)
Betzhagha.
Betzhagha.
Myr engh.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss engh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.