T1:84


(Rubrik:)
Siende heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Vbsala, är cronegård                 8 öressland.
B.  Utsäde,                                     13 tunnor.
C.  Utsäde,                                     13 1/4 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                   50 lass.
     Skogh och muulbete,                         0.
     Fiske och humblegård,                       0.
     Sågh och miölquarn,                          0.


(Karttext:)
Leer jord.
Leer jord.
Hårdwalss engh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.