T1:85


(Rubrik:)
Tilberga sochn.


      Notarum explicatio.

E.  Sittringe, skattegård            8 öressland.
F.  Utsäde,                              17 tunnor.
G.  Utsäde,                              13 1/2 tunnor.
H.  Myrwalss eng, höö             70 lass.
I.   Utsäde,                               2 1/2 tunnor.
K.  Beetesshaga, doger till åker och eng.
     Tarfueskog till nödtorften.
     Muulbeet elackt.
     Sågh och miölquarn,                   0.
     Fiske och humblegård,                0.


(Karttext:)
Suagh jord.
Leer jord.
Myrengh.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.

Betzhaga
Lind.