T1_85.html

T1:86-87


(Rubrik:)
Siende heradt    Tilberga sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Sunby är cronegård            8 öressland.
B.  Utsäde,                                18 ½ tunnor.
C.  Utsäde,                                17 3/4 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö              12 lass.
E.   Hårdwalss eng, höö              12 lass.
F.  Beetesshaga, doger till eng och åker.
G.  Lind i gärdet C                     2 1/4 tunnor.
      Räntar höö                           7 lass.
H.  Utsäde                                 2 1/4 tunnor.
      och hörer till Höijien             folio 87.
I.    Utsäde                                 2 tunnor.
      hörer och till Höijien             folio 87.
     Skogh och muulbeet medellmåtig.
     Timber, näfuer och basteskogh        0.
     Sågh och miölquarn                         0.
     Fiske och humblegård                     0.

Notarum explicatio.

K. Höijien cronegårdar               2.
1.  Är                                         8 öresland.
2.  Är och                                  8 öresland.
L.  Utsäde                                 30 tunnor.     
M. Utsäde                                 29 tunnor.   
N.  Hårdwalss eng, höö             36 lass
O.  Utsäde                                 3/4 tunno
P.   Hårdwalss eng, höö             36 lass
Q.  Beetess haga    }Doga till åker och eng.
R.  Beetess haga
S.  Beetess haga     
     Skog och muulbeet efter nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog        0.
     Sågh och miölquarn                       0.
     Fiske och humblegårdar                0.

Specialis explicatio.

1.  Gården utfår åhrligen            14 15/16 tunnor         
2.  Gården utfår och                  14 15/16 tunnor   
Höö till huardera gården            28 ½ lass.    

Denne by hafuer een åkerbiit i Sunby,
folio 86 noterat littera H. Utfås derpå 3 1/4 tunna.                                                 (Karttext:)

Engh skarp
Engh skarp
Leer jord.
Lind
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Betz haga.
Leer jord.
Betz haga
Leer jord.
Leer jord.
Engh skarp
Leer jord.
Leer jord.
Engh skarp
Betz haga
Leer jord.
Betz haga
Leer jord.
Scala unlnarum
Lind.