T1:93


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,   Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Vtwreeta, är skattegård               16 öre.
B.  Utsäde,                                 22 1/2 tunnor.  Hafre jord 1 1/4 tunnor.
C.  Utsäde,                                 12 tunnor.
     Obrukat åker                         1 3/4 tunnor.
D.  Utsäde,                                 6 tunnor.
     Obrukat åker                         1 3/4 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö                90 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö                27 lass.
G.  Hafretäppa, utsäde                 1 tunnor.
H.  Beetess haga, doger till åker och eng.
     Ingen skogh.
     Elack muulbeet.
     Sågh och miölquarn,               0.
     Fiske,                                    0.


(Karttext:)
Säby sochn och Prästegårdz egor och Boda möta.
Swart mylla.
Ekeby egor möta.
Leer jord.
Lät jord.
Leer jord.
Timmelssa1 egor i Säby sochn möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för Timmelsta?