T1:94


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Ekeby, är cronegård             12 öre.
B.  Utsäde,                            12 tunnor.  3 1/2 tunnor hafrejord.
C.  Utsäde,                            8 tunnor.
D.  Utsäde,                            7 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö          42 lass.
F.  }
G.  }  Tompter.
H.  Beetesshaga, doger till eng och åker.
I.   Åkerwreet, utsäde,            1 1/8 tunnor.
     Tarfskog och muulbet till nödtorften.
     Timber, näfuerskog, och miöl och sågequarn,    0.
     Fiskewattn,                                                      0.


(Karttext:)
Utwre-ta egor möta.
Lätt jord.
Talfuesta egor möta, är arf och egit.
Beetz haga.
Ler jord.
Hafre jord.
Lind.
Skogsta och Kalsäby möta.