T1:95


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Skogsta, skattegård         12 öre.
B.  Utsäde,                            14 1/8 tunnor.
C.  Utsäde,                            12 tunnor.
D.  Utsäde,                            3/4 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö          9 lass.
F.  Myr eng, höö                    9 lass.
     Meere eng hafuer denne by i
     Timmelssa1 i Säby sochn teeg-
     skiftes, folio 45 noterat littera Q, löper halpart enget
     på Skogsta, det är 32 lass.
     Tarfueskog och muulbet till
     nödtorften.
     Timber och näfuerskog,       0.
     Miöl och sågequarn.            0.
     Fiskewattn,                         0.
     Fins och folio 45 et eng noterat, littera R,
     hörer till Skogsta, altssamans 6 lass.
     Ibidem eng noterat littera T, hörer hijt
     halfparten till begge gårdarna, är
     höö                                       13 1/2 lass.
     Desse engiar finnas i Snäfringz
     heredtz boken och Säby socken.


(Karttext:)
Kalsäby engen möta.
Leer jord.
Ler jord.
Kalsäby eng möter.
Ler jord.

Ekeby egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för Timmelsta?