T1:96


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Kalsäby, skattegård           15 öressland.
B.  Utsäde,                              16 tunnor.
C.  Utsäde,                              15 tunnor.
D.  Täppa, utsäde                     1 tunnor.
E.  Myreng, höö                       9 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö             7 lass.
G.  Hårdwalss eng, höö             6 lass.
     Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
     Timber och näfuerskog,             0.
     Miöl och sågequarn,                  0.
     Fiske wattn,                              0.


(Karttext:)
Slitsta egor möta.
Leer jord.
Skogsta åker möter.
Leer jord.
Skog-sta eng möter.