T1:97


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Slitsta, skattegård,          17 öressland.
B.  Utsäde,                          17 1/4 tunnor.
C.  Utsäde,                          18 tunnor.
D.  Utsäde,                           5 tunnor.
     Uti gärdet D är twå lindor,
     Den ena är,                      1 1/2 tunnor.
     Den andra är,                   2 1/4 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö         12 lass.
F.  Hårdwalss eng,                45 lass.
G.  Hård och myreng ibland,  36 lass.
H.  Enget, höö                       5 lass.
     Muulbet elak.
     Timberskog små af tall.
     Annan tarfueskog efter nödtorften.
     Näfuerskog intz.  Fiske,          0.
     Sågh och miölquarn,               0.
     Humblegård intz.  Basteskog,  0.


(Karttext:)
Leer jord.
Kalsäby och Tibbele eng möta.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Hafre jord.
Tuna egor möta.


(Under kartbilden:)
Författad år 1652 af
Johan Åkesson.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.