T1:98


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Tibbele, gårdar              3.
     1.  Är skattegård,         8 öre.
     2.  Är skattegård,         16 öre.
     3.  Är cronegård,          12 öre.
B.  Utsäde,                        16 tunnor.
C.  Utsäde,                        37 1/2 tunnor.
D.  Utsäde,                        21 tunnor.
E.  Hafre land, utsäde         2 tunnor.
F.  Hafre wret, utsäde        2 tunnor.
G.  Hård och myrewallz eng, 102 lass.
H.  Beetess haga, doger till åker och eng.
I.   Hårdwalss eng, höö       15 lass.
     Tarfueskog och muulbet något.
     Timber och näfuerskog, baste,   0.
     Sågh och miölquarn,                  0.
     Fiske,                                        0.
     Humblegård,                             0.


     Explicatio specialis.

1.  Skattegård,        8 3/4 tunnor.
2.  Skattegård,        17 tunnor.
3.  Cronegård,        13 tunnor.
1.  Gården, höö       24 lass.
2.  Gården,              54 lass.
3.  Gården,              39 lass.


(Karttext:)
Leer jord.
Tuna egor möta.
Lätt jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lätt jord.