T10:pärm1



(Pärm, rygg:)
T. Västmanlands län. 10.