T10:Pärm insida


(Etikett på främre pärmens insida:)


        Reviderad år 1821 af S.T. Nordstedt.

De i jordeboken införde numror äro märkta
med ett + under numern.