T10:Register


                    Register1

General geographisk charta öfwer Engzöö                                       1.2
Geometrisk charta öfwer Sähtegården                                             2.
Charta öfwer Prästegården                                                             3.
Charta öfwer Bärgz byy med Löth torpet                                        4.
Charta öfwer Karsbo byy med Grantorpet                                      5.
Charta öfwer byen Kiären med Sundtorpet                                      6.
Charta öfwer Höksholms byy                                                          7.
Charta öfwer Labbarn, sampt Gißleholmen                                      8.
Charta öfwer Enggrind, Kåcketorp, Wäfwaretorp och Röyningen.    9.
Charta öfwer Storängen                                                                 10.
Charta öfwer Nääs by med nybygget Ekelundh                               11.
Charta öfwer Enkulla by                                                                 12.
Charta öfwer Stamdahl.                                                                  13.
Charta öfwer Dyvijk                                                                       14.
Charta öfwer Ryßbo, Lekarbo, och Nytorpet                                 15.
Charta öfwer Skurusundh.                                                              16.
Charta öfwer Eskilstorpet                                                               17.
Charta öfwer Storutön och Klipparbo.                                            18.
Charta öfwer Lillutön3                                                                     19.
Charta öfwer Ålsbo4                                                                       20.
Charta öfwer Måholmen5                                                                21.
Charta öfwer Långholmen6                                                              22.
Charta öfwer Fagerön.                                                                    23.


1 Härefter tillfogat i senare tid "till karte boken Lit. K Numero 16.".
2 Härefter antecknat inom klammer "Då denna bok vart igenfunnen utj Advocat Fisch??? Cronfeldts Contoir" och under klammern "befantz General Chart<an> wara borta ?? utjt????".
3 Härefter tillfogat i senare tid "Dyviks hage och kärr".
4 Härefter tillfogat i senare tid "Dyviksholmen och Lilla Utös hage".
5 Härefter tillfogat i senare tid "holmen Granskär till Labbarn" samt "Dito Hoffskär till Ålsbo".
6 Härefter tillfogat i senare tid "ängar till Prästegården och Skurusund".