T10:3b


(Rubrik:)


GEOMETRISK CHARTA öfwer Prästegården


                Notarum Explicatio
Littera                                                                                                            Tunland      Kappland    Pallm
            Prästegården som kyrckioherden Mag:
            Nicolaus Sparman åboor
A.        Södergärdet som består af 6 tunlandz
            vidd har något leerblandat sandjord sub Signo <Jupitersymbol>           2                19 1/2
            Sandjord Signo ♂                                                                                 3                12 1/2
B.        Norrgiärdet af 7 tunlands och 1/2 kapplands vidd
            hafwer sandblandat leerjord Signo <Jupitersymbol>                             5                17 1/4
            Sandjord Signo ♂                                                                                  5                15 1/4
C.        En vreet af sandjord                                                                                                    5 1/4
D.        Ängen af 9 tunnlands vidd har hård vall
              under Signo <Solsymbol> 3 1/2 tunland ā 1 tunland på pallmen                                                3 1/2
            Små starräng sub Signo <Jupitersymbol> 5 1/2 tunland
                ā 1 tunneland på pallmen                                                                                                         5 1/2
E.        Koohagen är af medellmåttigt beete
F.         Kryddegården.
            Nödtorftigt fiskie, men ingen1 timmerskog
                som och ringa veedskog.

(Karttext:)

Här möö-ter Bergz ägor
Här möö-ta Herr-gårdz ä-gor

Gran-fiär-den.
Här mööter Stamdahls ägor.

Afmätt utj Novemb<ris>
1692 af
Frid: Th: Bergman

Scala ulnarum

Risingen
full medh
gran och tall- skogh

Ringa bete

Prästegården

Berg medh några granar
och enebuskar

Kiärr
medh ahlar och
några unga
biörkar.

Insiöö


1 i-pricken står egentligen över e.