T10:13b


(Rubrik:)


GEOMETRISK CHARTA öfwer Stamdalen


                             Notarum Explicatio

                                                                                                         Tunn-          Kappland      Pallm
                                                                                                          land
                       Stamdahl är ett heelt torpp
           Hvillket Rättaren1                  åboor
A        Wästregärdet är sandblandat leerjord                                            3:                 16
B        Östregiardet2 är grundachtig svartmylla                                        3:                   6:
C        Ängen som är belägen norr om byn
           neder wijd sjön hafver god hårdwall
           Signo <Solsymbol> 3 tunnland 24 kappland ā 1 tunna3
           på pallmen                                                                                                                        3 3/4.
           Små starrvall4 Signo <Jupitersymbol> af 4 kapp<->
           land lijka 1 tunland på pallmen                                                                                            1/8
D        Koohagen full med berg och tallar
E        En lijten kallfhage full med berg
           och något skog af några eekar.
F        En täppa som kommer till Israels
           bakestugu, svartmylla                                                                                                      3.

(Karttext:)

Här mööter Prästegårdens koohage.
Här möö-ter Herr-gårdz ägor.
Här allt-om-kring möö<->ter vth-mar-ken.

Afmätt utj Octobris 1692.
            af.
Frid: Th: Bergman.

Gran-fiär-den.

Scala ulnarum

Stam<->daal
Israels stugu


1 Därefter tomrum för ett ej ifyllt namn.
2 Fel för -giärdet.
3 I betydelsen 'tunnland'; se SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
4 Därefter lijka struket.