T10:14b


(Rubrik:)


GEOMETRISK CHARTA öfver DYWIJK.


                             Notarum Explicatio.

                                                                                                         Tunnland      Kappland      Pallm
       Dywijk är ett heelt torp hvillket Johan
                         åboor.
A    Vreten öster från torpet är svartmylla                                                     1              16 1/8
B    Noch en vret väster om torpet sandblan-
            dat svartmylla                                                                                  1              16.
C    Åkren söder om torpet sandbl<and>at svartmylla                                  4              17.
D    Ängen belägen söder om torpet i bredde
            med åkeren hafver hårdvall Signo <Solsymbol> är
            1 tunnland och 4 kappland berechnat 1 tunnland på pallmen                                           1 1/8.
       Noch af starrwall Signo ♂. 6 tunland 24 kappland
            berechnat 1 tunnland på pallmen                                                                                     6 2/3.
E    Humblegård om 50 kuupor.
F    Kryddtäppa.
      Detta torpp äger och en holma1 vijd
      hvilken de hafva nödtorfftigt
      fiskie och något höö samma hollma
      är att see på Olsbo charta ?? littera F.
      Noch een beetzhaga som fins på lilla
            Utöös charta Numero 19.
      Beete äger detta torpp som dhe an-
      dre utj vtskog utmark. Hvillken
      kan sees af General Chartan Signo2

(Karttext:)

Här allt-om-kring mö-ter uth-marc-ken3
Här mööta lilla Uthööns ägor4
:Här Ryßbo ägor:

Scala ulnarum

Afmätt utj Octobris 1692.
            af
    Frid: Th: Bergman.

Dywijk


1 Svårförklarad stor cirkelformad pennsläng över holl.
2 Numret har ej fyllts i.
3 Läst baklänges med början längst ner.
4 Läst baklänges med början långt till höger.