T10:15b

(Rubrik:)

GEOMETRISK CHARTA öfver Ryßbo, Leekarbo och Nytorpet


       Notarum Explicatio

                                                                                                               Tunland      Kappland      Pallm
       Ryßbo är ett heelt torp, hvill<->
       ket åboor smeden vijd gården
A    Gärdet närmast gården är öfwer allt
           moojordh                                                                                            2                 8
B    Gärdet närmast Leekarboo hafver moojord Signo ♂                                                 23
           Noch något svartachtig moojord Signo <Jupitersymbol>                                    23.
C.   En vreet som ligger söder från gården är allt
       öfver moojord                                                                                                          28 1/2
D    Noch en mindre vreet som ligger neder i
           deß Stooräng, är svartmylla                                                                                  13
E.    Ängen som är belägen öster om gården har
           hårdvall Signo <Solsymbol> 6 kappland 1 tunnland på pallmen                                               1/2
           Noch starrvall 7 tunland 8 kappland ā 1 tunnland på pallmen                                                7 1/4
F     En ljten ängzvreet bredevijd åkervreten C.1
           af små starr 21 1/2 kapplands vidd och beräk<->
           nas för                                                                                                                                      2/3
G.    En kååltäppa
H.    En humblegård om 30 kuupor
I.     En humble gård om 100 kuupor.


       Notarum Explicatio

                                                                                                               Tunland      Kappland      Pallm
       Leekarbo är ett heelt torp, hvillkit
       åboor Måns
L.   Gärdet väster om torpet är allt öfwer af
               biörk- och tallskog                                                                           1.              16 1/2
M.  En vreet öster om torpet af svartmylla                                                                         14:
N.   Noch en vreet på öster sijdan om ängen
               grunnachtig svartmylla                                                                                     19:
O.   En vreet som ligger väster frå torpet moojord                                                             10:
P.    Ängen belägen öster neder från tor<->
              pet, små starr är 2 tunnnland och 16 kappland
              1 tunnland på pallmen                                                                                                        2 1/2
Q.   Noch en ängzvreet belägen vijd åker<->
        vreten O. af små starr, är ungefär
        16 kappland och beräknas                                                                                                          1/2


       Notarum Explicatio

                                                                                                                                   Tunland      Kappland      Pallm
       Nytorpett är ett heelt torp hvillket Gustaf Gustafson åbor
R.   Gärdet näst torppet är örmylla                                                                                      1               19:
S.   Noch gärdet som sträcker sig öster där ifrån åth Stoora Utöns
           vreet har örmylla öfver allt                                                                                        2:                3:
T.    En vreet ett styche från torpet, väster på hafver moojord                                                                  8 1/4.
U.   Ängen öster-norr frå torpet små starr altöfver är 4 tunnland 8 kappland berächnat                                           4:
X.   En kååltäppa.
Y.    En tompt att släppa små creatur uppå
       Deße 3nne torppen hafva sitt muulbeete uthj vth<->
           marken, som på general chartan kan sees Signo2
       Så hafva alla dee andra och uthj vtskoog.
       Tallskoog hafva dee till veedbrand nödtorfftigt.

Afmätte uthj Novembris 1692.
                af
        Frid: Th: Bergman.

(Karttext:)

Här mööta Lilla Uthöös ä-gor
Här möö<->ta Klipparbo ägor
Stoor-utös vreet

Här mööter Dywijks ägor
Här allt-om-kringh möö-ter Vth-marc-ken

Scala ulnarum

Starr-vall.
Ryßbo
Leekarboo
Nytorpet
Ung biörkskog


1 I rött, på radering av möjligen D i svart .
2 Numret har ej fyllts i.