T2:10


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
H.        Vpp åker är cronegård                8 öre
            förlänt vnder Wästerååß domkyrkia.
I.         Gärdet, vtsäde                             9 7/8 tunnor
K.       Gärdet vtsäde                              14 tunnor
L.        Godh enges haga, höö                  9 laß
M.       Godh enges haga, höö                 6 laß             
N.        Hafreland, tagit af hagan, vtsäde 1 1/4 tunnor
O.        Gräß tompt, vtsäde ibland          3/8 tunnor
P.         Hårdwalß eng, skarp, höö          10 laß
Q.        Godh skogzeng, höö                   25 laß
            Tarfueskog och muulbeet till nödtorft
            Timber, näfuer och basteskog      0
            Swediemark liteet.
            Fiske                                          0
            Humblegård                                0
            Sågh och miölquarn                     0

(Karttext:)

Lijsta möter
Enges haga
Godh skogz eng.
Hafre jord
Engeshaga
Leer mylla
Åby möter.
Leer mylla
Hårdwalz eng skarp.
Röneby möter
Scala ulnarum.

(Senare anteckning:)

Författad år 1652 af Johan Åkeson.