T2:100


(Rubrik:) Nörbo heradt.    


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Lille Gesala skattegård                  13 öre
B.        Vtsäde                                          16 tunnor
C.        Vtsäde                                          13 tunnor
D.        Hårdwalß eng, höö                        39 laß
            Tarfue skog och muulbet till nödtorften.
            Fiske                                            0
            Såg och miölquarn                        0
            Humblegård                                  0
            Timber, näfuer och basteskog        0
            Godh swediemark.
            Till denne by finnas 2 engesteegar i Store
            Gesalla, fol. 99, noterade littera K, L, ränta både
            tillhopa höö                                   21 laß         

(Karttext:)

Leer jord
Lind
Leer jord
Store Gesalla möter.
Hälleby i Tilleberga sochn möter.
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Godh hård walß eng.