T2:101


(Rubrik:) Romfertuna sochn    


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Ålebo, cronetorp                           2 öre
B.        Vtsäde                                          6 1/8 tunnor
C.        Vtsäde                                          8 tunnor
D.        Hård och myreng                          36 laß
E.         Beetz haga, doger till eng.
            Allehanda slagz skog till
            nödtorften.
            Godh muulbeet.            
            Fiske                                            0
            Såg och miölquarn                        0
            Humblegård                                  0

(Karttext:)

Biörke jord
Swart mylla.
Lind
Skarp backa
Beetz haga
Hård walß eng
Myrewalßeng
Scala ulnarum.